Wyszukaj:
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  O nas
•  Podstawowe dane rejestrowe.
•  Status prawny
•  Organizacja Centrum
•  Przedmiot działalności
  Organy Centrum
•  Organy Centrum
•  Zarząd Centrum
•  Kierownicy komórek organizacyjnych
  Majątek Centrum
•  Majątek
  Przetargi
•  Postępowania powyżej 30000 euro nowe
•  Postępowania poniżej 30000 euro
•  Konkursy
•  Archiwalne
•  Inne postępowania
•  PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK - ZGODNIE Z ART. 13A USTAWY Z DNIA 29.01.2004 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  Sposoby stanowienia aktów prawnych.
•  Akty prawne.
  Główne linki
•  Link
  Kontrola zarządcza
•  Oświadczenie
Pomoc
Statystyki

2152158
od 22 września 2003

Strona główna Biletynu Informacji Publicznej